Prescribed by the app.
Delivered at home.

A range of chemical products to balance and maintain your pool water healthy and clear.

de productenreeks
microscope vert


Wetenschappelijk gevalideerd

Iopool heeft een reeks chemische producten onderzocht en geselecteerd om uw zwembadwater gezond en helder te houden en in balans te houden. Om dit te bereiken, werkten we samen met CEBEDEAU, een onafhankelijk laboratorium erkend in de analyse en de behandeling van water.

Met onze breed gamma van producten kunt u alle aspecten van waterbehandeling dekken. Dit zijn chemische producten die efficiëntie combineren met respect voor het milieu en uw gezondheid.

chart-bar-solid

Een meer professionele aanpak

Bij het desinfecteren van het water in uw zwembad spelen verschillende belangrijke parameters een rol (temperatuur, zuurgraad en basiciteit, en desinfectie). Onze behandelingsaanbevelingen houden rekening met al deze parameters om gezond water te behouden.

palette-solid

Toegankelijkheid & begrip

Het beheer van zwembadwater is niet langer een puzzel en voor iedereen haalbaar. We leggen de producten en hoeveelheden die u nodig heeft heel eenvoudig en gemakkelijk uit.

Een kleurcoderingssysteem aanwezig op onze chemische producten stelt u in staat om eenvoudig de aanbevelingen van onze mobiele applicatie te koppelen.

Heeft u vragen ?

waves


Stille wateren hebben diepe gronden

De meeste zwembadeigenaren vertrouwen op het uiterlijk van het water. Helder water blijkt gezond water te zijn.

Helaas kan helder water bacteriën en andere levende organismen verbergen die onzichtbaar en gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Deze bacterie kan uw mooie zwembad ook snel omtoveren in groen water vanaf de eerste keer van onzorgvuldigheid of tijdens stormen en hittegolven.

microscope vert

Scientifically validated

iopool has researched and selected a range of chemical products to balance and keep your pool water healthy and clear. For this, we worked in collaboration with the CEBEDEAU, independent laboratory recognized in the analysis and the treatment of the water.

Our range of treatment products allows you to cover all aspects related to water treatment. These are chemical products that combine efficiency and respect for the environment and your health.

chart-bar-solid

A more professional approach

You know that you have to disinfect the water in your pool. Several key parameters come into play (temperature, level of acidity, basic, disinfection) Our treatment recommendations take into account all these parameters to establish and maintain healthy water.

palette-solid

Accessibility & understanding

So that the management of swimming pool water is no longer a puzzle and feasible for everyone, we would like to explain with simple words the products and quantities to introduce into your pool.

Via a color coding system present on our chemical products, which allows you to easily link with the recommendations given by our mobile application.

Do you have questions ?

waves

Still waters run deep

The majority of pool owners trust the appearance of the water. Clear water would be healthy water.

Unfortunately, this can hide bacteria and other living organisms that are invisible but dangerous to health. They can also quickly transform your beautiful pool into green water from the first carelessness or during storms and heatwaves.

Onze producten

Waterbalans

WATER BALANCE

Met onze gamma vanproducten kunt u een perfecte balans tussen water en minerale zouten verkrijgen. Bijvoorbeeld een goed gehalte aan kalksteen en mineralen.
Het is handig om eerst met dit product in uw zwembad te beginnen, omdat een goede waterbalans helpt om de pH-waarde te stabiliseren.
 
Dit beschermt zowel de liner en zwembaduitrusting als de gevoelige huid.
Ontdek alle producten
Foto van een potje iopool pH+.

PH VEREENVOUDIGD

Het water ondergaat ook een aanpassing van de pH en we hebben het vereenvoudigd. Een goed niveau is essentieel om ongemakken zoals irritatie van huid en ogen en de ontwikkeling van algen te voorkomen
 
Onze EcO-monitor geeft u informatie over de basiciteit en zuurgraad van het zwembad en dankzij de eenvoud van de kleurcodes vermijdt u fouten. Dus geen fouten meer in uw pH-berekeningen.
 
Deze producten zijn geselecteerd vanwege hun snelle oplossing en de kleine hoeveelheid stof die ze produceren.
Ontdek alle producten
Chloor shock 1Kg

OPTIMALE DESINFECTIE

Desinfectie met chloor is een goedkope oplossing. In gebalanceerd water vermijdt de juiste dosering chloor de onaangename geur en is het aangenamer voor zwemmers.
 
Onze gestabiliseerde chloortabs zijn geselecteerd vanwege hun hoge betrouwbaarheid en hoge desinfectiekracht.
 
Iopool heeft korrelige verpakkingen behouden om stofwolken tijdens het hanteren te beperken.
Ontdek alle producten